Ein cwsmeriaid

Mae llawer o’n cwsmeriaid yn dewis defnyddio’r ddau o’n gwasanaethau 24/7 i’w helpu i barhau i fod yn annibynnol yn eu cartrefi am fwy o amser. Gwneir hyn yn syml drwy sicrhau bod un rhif sengl i’n cwsmeriaid ein cyrraedd ni arno.

Rydym yn hoffi cael adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni, mae yn ein helpu i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gefnogi eich anghenion. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth sydd gan ein cwsmeriaid i’w ddweud am eu profiadau.

A wyddech chi?

Mae ein cwsmer teleofal ieuengaf yn 9 mlwydd oed ac mae’r hynaf yn 104!
Mae ein cwsmer Pryd ar Glud ieuengaf yn 20 mlwydd oed ac mae’r hynaf yn 104!

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd